werkwijze

De beelden zijn – behoudens een enkel brons – vervaardigd van steengoedklei, gebakken op 1200 graden Celsius, zodat een grote sterkte is verkregen. De hoogte is doorgaans (zonder toevoegingen) 50 centimeter. De kleur is gebroken wit en de beelden zijn niet geglazuurd, enkele zijn wel gelakt. Het betreffen zonder uitzondering mensfiguren, erotisch en/of humoristisch, hoewel daarover uiteraard te twisten valt. De beelden worden in sommige gevallen als schokkend ervaren, al wordt dit laatste gerelativeerd door een surrealistische toets. Sommige beelden zijn gecombineerd met toevoegingen van allerlei aard, ter versterking van de effecten.

De foto’s zijn digitaal bewerkte foto’s van onder meer eigen beelden.

De op deze website afgebeelde foto’s worden beschermd door auteursrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Prijzen op aanvraag.